Informacja Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 września 2023 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Słubice obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wielkopolskim informuje, co następuje:

§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 20 września 2023 r. do godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 1,
- Nr 2, w liczbie 1,
- Nr 4, w liczbie 1,
- Nr 5, w liczbie 1,
- Nr 8, w liczbie 1,
- Nr 10, w liczbie 1,
- Nr 11, w liczbie 1,
- Nr 12, w liczbie 1,
- Nr 13, w liczbie 1,
- Nr 16, w liczbie 1.
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 21 września 2023 r. o godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach.
§ 3
W dniu 21 września 2023 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:
- Nr 3
- Nr 6.
§ 4
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.


Komisarz Wyborczy
w Gorzowie Wielkopolskim

Anna Elżbieta Korzeniewska-Miszczuk