w sprawie powołania Zespołu do spraw wykonania zadań wyborczych na obszarze Gminy Słubice