w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Słubice przeznaczonej do sprzedaży w kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym.