W sprawie:
woli nabycia nieruchomości

Data uchwały:
2009-03-26

Numer uchwały:
XXXII/300/09

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia