Opracowanie ekofizjograficzne dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla mieszkaniowego we wschodniej części Kunowic.