Karta informacyjna podstawowego opracowania ekofizjograficznego sporządzonego na potrzeby miesjcowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w zachodniej części Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach.