OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE NA POTRZEBY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW POŁOŻONYCH W ZACHODNIEJ CZĘŚCI KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ W SŁUBICACH.