w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie środowiska