w sprawie podziału wyniku finansowego Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury za rok obrachunkowy 2022 r.