w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Golicach do podpisania umowy