W sprawie:
nadania nazwy ulicy w miejscowości Golice

Data uchwały:
2023-05-25

Numer uchwały:
LVI/656/2023

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego