W sprawie:
powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Data uchwały:
2023-05-25

Numer uchwały:
LVI/654/2023

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia