W sprawie:
wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania pn.:Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 13

Data uchwały:
2023-05-25

Numer uchwały:
LVI/653/2023

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia