Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy -na zakończenie zatrudnienia

Małgorzata Sikorska-Bartoszek - p.o dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty