Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy -po zatrudnieniu

Małgorzata Sikorska-Bartoszek - p.o dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty