W sprawie:
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach samorządowych, żłobko-przedszkolu samorządowy

Data uchwały:
2006-12-21

Numer uchwały:
III/18/06

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Utrata mocy uchwałą nr XXVIII/265/08