W sprawie:
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słubice

Data uchwały:
2023-04-27

Numer uchwały:
LV/650/2023

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojeówdztwa Lubuskiego