w sprawie zmiany zarządzenia Nr 20/09 z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.