W sprawie:
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Słubice oraz za usługi

Data uchwały:
2023-04-27

Numer uchwały:
LV/644/2023

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego