W sprawie:
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025

Data uchwały:
2023-03-30

Numer uchwały:
LIV/632/2023

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojeówdztwa Lubuskiego