w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji