w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Wspieranie dodatkowych, zorganizowanych form spędzania czasu wolnego dla dzieci oraz młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologiami społecznymi- organizacja wypoczynku letniego w formie półkolonii, kolonii oraz obozów z obowiązkowym programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z gminy Słubice