Wykaz, o którym mowa w § 10 ust. 6 Uchwały Nr XLVIII/372/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słubice, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach Nr IX/75/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. Uchwałą Nr LIV/418/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. Uchwałą Nr XVI/134/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. Uchwałą Nr XIX/153/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. Uchwałą Nr XX/165/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. Uchwałą Nr XLVIII/558/2022 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słubice

Stan na dzień: 14 marca 2023 r.

 

Lp. Imię Nazwisko Najem lokalu
1 Robert Fabiszewski socjalny
2 Agnieszka Grudowska socjalny
3 Wanda Jipa mieszkalny
4 Stanisław Loson socjalny
5 Ryszard i Monika Pawlina mieszkalny
6 Jarosław Radkiewicz socjalny
7 Dariusz Sałanowski socjalny
8 Tatsiana Tsikhan mieszkalny
9 Marek Zaliszewski socjalny