w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1053/2022 Burmistrza Słubic z dnia 2 grudnia 2022r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w gminie Słubice i jej jednostkach budżetowych