Zarządzenie nr 537/2023

Kierownika Urzędu Miejskiego w Słubicach

z dnia 24 stycznia 2023r.

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Słubicach.