W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obwodnicy Kunowic, Gmina Słubice

Data uchwały:
2006-12-21

Numer uchwały:
III/15/06

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Utrata mocy uchwałą nr VII/59/06