w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 867/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 10 lat