w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktu przedszkolnego, klas pierwszych szkół podstawowych oraz klasy czwartej sportowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice