w sprawie ustalania zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Słubice za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach