w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 911/2022 z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 10 lat