w sprawie określenia stawek czynszu za najem mienia będącego własnością Gminy Słubice administrowanego przez Zakład Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach