W sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice na 2023 rok

Data uchwały:
2022-12-22

Numer uchwały:
LI/592/2022

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia