w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej zasób Gminy Słubice, przeznaczonego do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy