w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ustalania stawek czynszów za dzierżawę gruntów stanowiących zasób Gminy Słubice