w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 983/2022 Burmistrza Słubic z dnia 3 października 2022 r.