Zarzadzenie Nr 25/09  Burmistrza  Słubic z  dnia 25  luty  2009r. w  sprawie  zmian  w  budżecie  gminy  na  rok  2009  oraz  układu  wykonawczego.