Zarządzenie Nr 24/09  Burmistrza  Słubic  z  dnia  20  lutego  2009r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  gminy  na  rok  2009  oraz  układu  wykonawczego.