W sprawie:
zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis

Data uchwały:
2006-12-21

Numer uchwały:
III/13/06

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Utrata mocy uchwałą nr XV/114/07