W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Data uchwały:
2022-11-24

Numer uchwały:
L/571/2022

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojeówdztwa Lubuskiego i wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2023 r.