w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Golicach w roku szkolnym 2023/2024