Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 12/22 w dniu 22 listopada 2022 r., znak: WGN.6733.12.2022.KF w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej DZ90PERC,
na działce o nr ewid. 420 oraz na części działki o nr ewid. 80, obręb ewid.
nr 11 – Rybocice, gmina Słubice.