w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 618/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 20 lat