Zarządzenie  Nr  225/08  Burmistrza  Słubic  z  dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie  przyjęcia  harmonogramu  realizacji  dochodów  i  wydatków  budżetu  Gminy  Słubice  na  IV  kwartał  2008r.