Zarządzenie  Nr  226/08  Burmistrza  Słubic  z  dnia  31  grudnia  2008r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie   gminy  na  rok  2008  oraz  układu  wykonawczego.