Zarządzenie Nr 209/08 Burmistrza  Słubic  z  dnia  28.11.2008r. w  sprawie układu  wykonawczego  budżetu  gminy  na  rok  2009  oraz  planu  finansowego  zadań  z zakresu  administracji  rządowej  i  innych  zleconych  gminie  w  2009  roku.