W sprawie:
stawek podatku od środków transportowych

Data uchwały:
2006-12-21

Numer uchwały:
III/12/06

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Utrata mocy uchwałą nr XIII/92/07