Ogłoszenie wyników konkursu o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju ROD