w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Słubice na realizację zadań związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych