Ogłoszenie Burmistrza Słubic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kwartału przy ul. Szamarzewskiego i Nadodrzańskiej wraz z terenami parków miejskich na terenie miasta Słubice