w sprawie zmiany statusu prawnego lokalu nr 29/30, położonego w budynku mieszkalnym nr 4 przy ulicy Jagiellończyka z mieszkaniowego zasobu Gminy Słubice z przeznaczeniem na tymczasowe pomieszczenie